Bezpieczeństwo IT

Podpis elektroniczny

Z roku na rok coraz większa liczba firm inwestuje w usługę podpisu elektronicznego, mimo to obecnie jedynie 22% przedstawicieli sektora MŚP używa tego rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie.
Dyrektor sprzedaży
Łukasz Zajdel
Dyrektor Sprzedaży

Powiązane usługi

Tagi

Cyfrowa transformacja

Z roku na rok coraz większa liczba firm inwestuje w usługę podpisu elektronicznego, mimo to obecnie jedynie 22% przedstawicieli sektora MŚP używa tego rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie. 

Powyższa statystyka będzie rosnąć ze względu na zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzane przez Ministerstwo Finansów, szczególnie w zakresie fakturowania oraz ze względu na uwarunkowania rynkowe, które zaczynają wymuszać na firmach korzystania z narzędzi cyfrowych.

Podpis elektroniczny

Szereg zmian

Od początku 2023 roku e-fakturowanie na platformie e-Faktury będzie wymogiem, co za tym idzie podpisywanie faktur będzie możliwy jedynie drogą elektroniczną.  

Przyczyni się to do szybszego rozliczania podatku VAT, większego bezpieczeństwa, przejrzystości danych i standaryzacji w tym obszarze. 

Kolejną usługą, która zostanie wdrożona na przestrzenii najbliższych lat i nałoży obowiązek korzystania z rozwiązań Ministerstwa Finansów są e-Doręczenia. Umożliwia ona odbieranie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną bez konieczności korzystanie z papierowej wersji dokumentów. 

Podpis elektroniczny

Wymagania rynku

Podpis elektroniczny

Oprócz wymogów, które zobowiążą szereg firm i instytucji do wdrożenia w swoją strukturę podpisu elektronicznego elementem, który przyspieszy ten proceder jest postępujące zasilanie rynku przez młodych przedsiębiorców, którzy w dużej mierze opierają swoją działalność o cyfryzację. 

Proces wdrożenia najnowszych rozwiązań jest również podyktowany potrzebami i oczekiwaniami klientów, którym zależy przede wszystkim na prostej i szybkiej obsłudze, możliwością załatwienia swoich spraw online i bezpieczeństwie oferowanych rozwiązań.

Adaptacja przedsiębiorstw

Na przestrzeni najbliższych lat pojawi się coraz więcej zmiennych, które przyczynią się do cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i sprawią, że m.in podpis elektroniczny stanie się standardem.

Wymusi to na pozostałych grupach, dostosowanie się do obowiązujących trendów i implementację do swojej firmy najnowszych cyfrowych rozwiązań.

Pomimo faktu, że w niektórych branżach podpis elektroniczny nie jest wymagany, inwestycja w to rozwiązanie pomoże szybciej rozpocząć cyfrową transformację. Ponadto znacznie usprawni obieg i bezpieczeństwo dokumentów w firmie oraz pozwoli na zapoznanie się z nową metodą podpisywania dokumentów co z pewnością przełoży się na świadczenie lepszych usług i zwiększony komfort pracy.

Powiązane usługi