Bezpieczeństwo IT

Cyberbezpieczny Samorząd

pod opieką Perceptus!

SOC i inne rozwiązania z pełnym wsparciem projektowym

Cyberbezpieczny Samorząd - realizacja projektu
z doświadczonym partnerem

Cyberbezpieczny samorząd realizacja z Perceptus, webinaria cybersecurity, ESET na platformie COAR

Cyberbezpieczny Samorząd - kwoty dofinansowania i terminy

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd stał się faktem. Samorządy mogą wnioskować o środki na poprawę zabezpieczeń w oparciu o wskazówki jakie przygotowało Ministerstwo dla kierowników i zespołów JST.

Jednostki Samorządu Terytorialnego (Gminy, Powiaty i Samorządy Wojewódzkie) mogą ubiegać się o dofinansowanie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

Termin składania wniosków:  13.10.2023, godzina 16.00.
Maksymalna wysokość dofinansowania: do 850 000 PLN

Na co można dostać dofinansowanie?

Ministerstwo przygotowało specjalną ankietę,która ma na celu pomóc JST w podniesieniu poziomy cyberbezpieczeństwa.

Zawiera ona szereg wskazówek, które mają pokierować osoby odpowiadające za cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu w kierunku inwestycji niezbędnych dla prawidłowej ochrony zasobów urzędów.

Ankietę można pobrać tutaj: ANKIETA CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD

Pełny opis projektu, a także poradnik dla gmin dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

section_img_4

Szukasz partnera do wspólnej realizacji projektu
Cyberbezpieczny Samorząd w Twojej jednostce?

Nasze doświadczenie to gwarancja bezproblemowej realizacji
0 +
jednostek samorządu terytorialnego, z którymi współpracowaliśmy do tej pory​
0 +
ministerstw, z którymi realizowaliśmy projekty zapewniające cyberbezpieczeństwo
0
85000 urządzeń - największe w EUROPIE wdrożenie rozwiązań endpoint protection, zrealizowane przez Perceptus w 2022 roku

Jak możemy pomóc w realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd?

1. Przygotujemy ofertę w pełni dopasowaną do zidentyfikowanych przez Państwa potrzeb, zapewniając pełną realizację wskazanych warunków.

2. Pomożemy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

3. Przeprowadzimy audyt końcowy, wymagany w procedurze.

Jesteś zainteresowany zagadnieniami z poniższej listy?
Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci dobrać odpowiednie narzędzia!

Masz problem z zapewnieniem stałego monitoringu infrastruktury IT w Twoim urzędzie? Sprawdź SOC Perceptus!

Zasady realizacji projektu​

Zgodnie z badaniem realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji u dużego odsetka JST występują problemy ze spełnieniem minimalnych
wymogów bezpieczeństwa zdefiniowanych w obowiązujących przepisach prawa.

Ministerstwo zaproponowało ścieżkę budowania odporności podmiotu na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, która może ułatwić zaplanowanie
działań w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Jednostki samorządu terytorialnego podzielono ze względu na dojrzałość ich systemu zabezpieczeń, na:

  • JST w fazie świadomości – nie mają zdefiniowanych procedur, dysponują tylko niezbędnymi dla funkcjonowania wdrożeniami technicznymi,
  • JST w fazie planowania -chroni swoją infrastrukturę i zapewnia jej częściową ciągłość realizowania zadań publicznych (przynajmniej w minimalnym stopniu)
  • JST w fazie wdrażania – Modele konfiguracji są wdrażane centralnie, stosowane są zasady bezpieczeństwa i procedury postępowania, stale rozwijana jest świadomość użytkowników, a zgodność JST z regulacjami wzrasta.
  • JST w fazie doskonalenia – charakteryzuje się zgodnością z wymaganiami KRI oraz uoKSC. Oznacza m.in. posiadanie kontroli nad bezpieczeństwem informacji w obrębie jednostki, monitorowaniem systemów, utrzymywaniem wysokiej świadomości zagrożeń i zdolności do reagowania na nie lub zapobiegania im.

 

Rozwój cyberbezpieczeństwa jednostki samorządu terytorialnego powinien być zrównoważony

W związku z tym konieczne jest prowadzenie działań jednocześnie w następujących trzech kierunkach:
  1. działania doskonalące jednostkę w zakresie regulacji wewnętrznych, polityk i procedur ich wypełniania,
  2. wdrażanie i modernizowanie narzędzi.
  3. działania zmierzające do podniesienia świadomości na temat zagrożeń i metod ochrony oraz kompetencji specjalistycznych pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwój obszaru cyberbezpieczeństwa.