Bezpieczeństwo IT

Cyfryzacja firm – dlaczego jest nieunikniona?

Opiekun Klienta Biznesowego
Krystian Starościc
Opiekun Klienta Biznesowego

Powiązane usługi

Tagi

Badania przeprowadzone pośród 5 tys. przedsiębiorstw w Europie, jednoznacznie wskazują, że cyfryzacja to warunek konieczny do ich przetrwania i dalszego rozwoju. (źródło)

Firmy sektora MŚP stanowią 99% przedsiębiorstw w Europie. Są odpowiedzialne za ponad połowę wartości generowanej przez firmy w UE. Podczas pandemii firmy zostały pchnięte do szerszego wykorzystywania narzędzi cyfrowych. Przyczyniło się do tego, że wiele z nich dostrzegło w tym segmencie niewykorzystany potencjał oraz nowe źródło przewagi konkurencyjnej.

Z drugiej strony zmieniają się nawyki kupujących. Zarówno w sektorze B2C jak i B2B research na temat dostępnych sposobów rozwiązania pojawiających się problemów zaczyna się głównie w sieci. A skoro kupujący cenią narzędzia i informacje przekazywane w cyfrowym świecie, wszystkie rozwiązania w firmach zaczynają dostosowywać się do tego trendu.

Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki cyfrowym rozwiązaniom 

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych umożliwia efektywną obsługę przedsiębiorstwa oraz przyczynia się do dynamicznego rozwoju. 

Obecnie wiele firm podchodzi do cyfryzacji w sposób strategiczny. Przemyślane działania i inwestycje w ten obszar, bezpośrednio przekładają się na wzrost przychodów. Dodatkowo zwiększa się przewaga firm wykorzystujących cyfrowe narzędzia co napędza wdrażanie podobnych rozwiązań u konkurencji.

Około 30% firm ma wątpliwości pod kątem zwrotu z inwestycji w obszar cyfrowy. Efektem gospodarczym jaki wywołałoby przekształcenie tych przedsiębiorstw pod kątem cyfrowym jest możliwe do wygenerowania ponad 250 mld euro oraz utworzenie aż 3,6 mln miejsc pracy.

Cyfryzacja

Pozytywne aspekty wdrożenia rozwiązań cyfrowych

Cyfryzacja

Według raportu “Digitally Driven: Europe” narzędzia cyfrowe mają kluczowe znaczenie dla elastyczności i budowania odporności MŚP.

Pozwalają na szybkie zorganizowanie się i utrzymanie większej części przychodów w okresie ciężkiej sytuacji gospodarczej. 

Dlatego budowanie “Cyfrowej odporności” jest niezwykle istotne w kontekście adaptacji i przygotowania się do potencjalnych kryzysów w przyszłości. 

Raport obejmuje także zalecenia dla sektora MŚP – zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów oraz wdrażanie narzędzi cyfrowych na poziomie planowania strategii firmy.

Takie działania bezpośrednio przyczynią się do wzrostu zainteresowania w tym segmencie. Umożliwią również prostszą implementację rozwiązań cyfrowych bazując na doświadczeniu konkurencyjnych firm.

Cyfryzacja firm staje się jednym z podstawowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Można zauważyć, że firmy, które poprawnie wdrożyły narzędzia cyfrowe generują o wiele lepsze wyniki sprzedażowe oraz optymalizują koszty i zwiększają wydajność.

Powiązane usługi