Bezpieczeństwo IT

Zamów system antywirusowy ESET
w uproszczonej procedurze przez platformę COAR

Sprawdź kto może zamówić w ramach uproszczonej procedury.

Skorzystaj z ułatwień nawet kiedy wartość  zamówionych licencji przekracza próg przetargowy!

Cyberbezpieczny samorząd realizacja z Perceptus, webinaria cybersecurity, ESET na platformie COAR

Skorzystaj z umowy ramowej i zamów łatwiej ESET na platformie COAR

Centrum Obsługi Administracji Rządowej podpisało umowę ramową z firmą Perceptus, dzięki której każda jednostka administracji publicznej może w uproszczony sposób zamówić oprogramowanie antywirusowe w jednym pięciu wariantów.

ESET PROTECT – warianty dostępne w uproszczonej procedurze

Advanced, Complete, Elite, Enterprise oraz Entry

Zobacz, co zawierają poszczególne pakiety

System ESET Protect, objęty umową, to nie tylko oprogramowanie antywirusowe. W poszczególnych pakietach dostępne są takie rozszerzone funkcje, jak m. in.:

 • konsola lokalna,
 • ochrona serwerów i urządzeń działąjących na systemie Android,
 • firewall dla urządzeń końcowych,
 • sandboxing,
 • szyfrowanie dysków,
 • ochrona serwera pocztowego i Microsoft 365, 
 • zarządzanie podatnościami VA
 • narzędzia rozszerzonej detekcji i reakcji.

Sprawdź, który pakiet zapewni twojej jednostce optymalną ochronę – lista poniżej.

 

Zawartość
pakietu
PROTECT ENTRY PROTECT ADVANCED PROTECT COMPLETE PROTECT ENTERPRISE PROTECT ELITE
Konsola ESET PROTECT Cloud
Konsola ESET PROTECT
ESET Server Security / ESS
ESET Endpoint Antivirus EEA
ESET Endpoint Security for Android / EES AND
ESET Endpoint Security / EES
Sandboxing w chmurze / ELGA
Szyfrowanie dysków / EFDE
Ochrona serwera pocztowego / EMS
Ochrona Microsoft 365 / ECOS & ELGA
Zarządzanie podatnościami / VA & PM
Extended Detection & Response / EI
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie / 2FA

Kto może skorzystać z uproszczonej procedury na elektronicznej platformie COAR?

Z uproszczonej procedury mogą skorzystać jednostki sektora finansów publicznych w tym sądy i trybunały. Sektor finansów publicznych tworzą wymienione poniżej instytucje: 

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; w tym związki metropolitalne; 
 3. jednostki budżetowe; 
 4. samorządowe zakłady budżetowe; 
 5. agencje wykonawcze; 
 6. instytucje gospodarki budżetowej; 
 7. państwowe fundusze celowe; 
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia; 
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 
 11. uczelnie publiczne; 
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury; 
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego; 
 15. Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Każda z tych jednostek może w uproszczony sposób zamówić ESET na platformie COAR.

Jakie korzyści udostępnia możliwość zamówienia oprogramowania przez platformę COAR?

Uproszczone postępowanie w ramach umowy z Centrum Obsługi Administracji Rządowej  przekłada się na korzyści dla jednostek składających zamówienie. Są to przede wszystkim:

 • szybka realizacja zamówienia
 • pewna realizacja i dostawa oprogramowania dopasowanego do już istniejących rozwiązań,
 • zweryfikowany dostawca. który zabezpieczaniem infrastruktury cyfrowej zajmuje się od 15 lat.
 
Zamówienia można realizować przez platformę COAR, która znajduje się pod adresem: https://zamowienia.eb2b.com.pl/
ESET na platformie COAR

Próg przetargowy - co jeśli wartość licencji go przewyższy?

Jeśli wartość licencji zamawianych przez COAR przekracza próg przetargowy nie ma konieczności otwierania postępowania publicznego.

Postępowanie jest uruchamiane na poziomie platformy COAR, więc wszystko odbywa się zgodnie z prawem, a wybrane rozwiązanie jest w 100% zgodne z projektem infrastruktury IT jednostki i już posiadanymi rozwiązaniami.

Perceptus - ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa

Nasze doświadczenie to gwarancja bezproblemowej realizacji zamówienia
jednostek samorządu terytorialnego, z którymi współpracowaliśmy do tej pory​
0 +
ministerstw, z którymi realizowaliśmy projekty zapewniające cyberbezpieczeństwo
0 +
85000 urządzeń - największe w EUROPIE wdrożenie rozwiązań endpoint protection, zrealizowane przez Perceptus w 2022 roku
0
Chcesz zadbać o cyberbezpieczeństwo?

Nie czujesz się pewnie na platformie COAR? ​

Chcesz zamówić oprogramowanie antywirusowe dla swojej jednostki administracji publicznej w ramach uproszczonej procedury, ale nie wiesz w jaki sposób możesz to zrobić?

Zostaw dane – przeprowadzimy Cię przez ten proces krok po kroku.