Bezpieczeństwo IT

Projekty unijne

Wierzymy, iż dzięki możliwości ubiegania się o środki możemy przyśpieszyć nasz rozwój oraz stworzyć produkty i usługi które sprostają wysokim oczekiwaniom klientów, gwarantując im bezpieczeństwo każdego dnia.
„Opracowanie bezpiecznego zarządzalnego menagera haseł”
Plakat fundusze europejskie

Spółka Perceptus bierze udział w projekcie „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, realizowanym przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”.

W ramach projektu wykonana zostanie usługa opracowania bezpiecznego zarządzalnego managera haseł, który pozwoli zarządzać oraz zapewni kompleksową ochronę kryptograficzną danych uwierzytelniających, tj. loginów, haseł, adresów URL (oraz zasobów cyfrowych, których te dane dotyczą).

Wykonawcą usługi jest Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.04.2022 – 31.08.2022 r. Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 117 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 87 750,00 zł.

 

 

„Rozbudowa oferty Centrum Usług Bezpieczeństwa o nowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa”

Projekt pn. „Rozbudowa oferty Centrum Usług Bezpieczeństwa o nowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa”, to inwestycja polegająca na wdrożeniu wyników prac B+R, co pozwoli na wprowadzenie do oferty Perceptus Sp. z o. o. następujących usług:

  • usługa bezpiecznego monitorowania baz danych,
  • usługa bezpiecznego monitorowania wirtualizacji oraz usług webowych,
  • usługa bezpiecznej automatycznej konfiguracji sieciowej.Usługi te będą świadczone drogą elektroniczną i pozwolą na rozbudowę dotychczasowej oferty Centrum Usług Bezpieczeństwa (CUB). Projekt jest odpowiedzią na wymagania i potrzeby rynku względem branży cyberbezpieczeństwa (poprzez wprowadzenie możliwości monitorowania, kontroli, mechanizmów powiadamiania) a także narzędzi dla konfiguracji sieci teleinformatycznych.
CUB jest kierowany zarówno do klientów instytucjonalnych (szpitale, administracja, uczelnie), podmiotów z sektora prywatnego (duże przedsiębiorstwa i MŚP) nie tylko z branży IT, ale do wszystkich firm mających zasoby cyfrowe, które korzystają z narzędzi cyfrowych.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.03.2022 – 30.06.2023. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 4 285 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 2 095 365,00 zł

Perceptus Sp. z o. o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w oparciu o Zapytanie ofertowe nr 1/2022 z dnia 22.02.2022 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Syntis Sp. z o. o., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka


11.04.2022 r. Zapytanie ofertowe nr 1_2022 Informacja o wyborze oferty

„Stworzenie przez Perceptus Sp. z o. o. innowacyjnej infrastruktury Data Center, umożliwiającej wprowadzenie do oferty trzech nowatorskich usług informatycznych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R”

Projekt pn.: „Stworzenie przez Perceptus Sp. z o. o. innowacyjnej infrastruktury Data Center, umożliwiającej wprowadzenie do oferty trzech nowatorskich usług informatycznych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R” to inwestycja w efekcie której spółka wprowadzi do swojej oferty usługi:

– bezpiecznej wirtualizacji konsoli zarządzającej zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem klienta;
– bezpiecznego backupu z wykorzystaniem kluczy kryptograficznych;
– bezpiecznej wirtualnej stacji roboczej.

Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania płynące z rynku, które do tej pory nie zostały zagospodarowane. Zaproponowane rozwiązania pozwolą klientom na obsługę skomplikowanych procesów elektronicznych m. in. w zakresie konsol zarządzających, szyfrowanego backupu danych i wirtualnych stacji roboczych w nowej, w pełni bezpiecznej oraz dostosowanej do oczekiwań i możliwości klientów formie.
W ramach projektu zostanie stworzona infrastruktura sprzętowo-systemowa, która zostanie posadowiona w pełni bezpiecznym i odseparowanym kontenerze Data Center. W oparciu o tą infrastrukturę zostaną wdrożone dwie technologie stanowiące innowację produktowo-procesową na skalę międzynarodową.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.2021 – 06.2022 r. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 7 632 500,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 3 965 083,75 zł.

"Wprowadzenie do oferty Perceptus Sp. z o. o. produktu i nowych usług z zakresu bezpieczeństwa IT jako efektu wdrożenia wyników prac B+R"

Projekt pn. “Wprowadzenie do oferty Perceptus Sp. z o. o. produktu i nowych usług z zakresu bezpieczeństwa IT jako efektu wdrożenia wyników prac B+R” polega na wdrożeniu wyników prac B+R i stworzeniu infrastruktury teleinformatycznej.
W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum Usług Bezpieczeństwa z którego drogą elektroniczną, będą świadczone innowacyjne i w pełni bezpieczne usługi monitoringu i raportowania IT:
– Usługa monitoringu i raportowania IT – bezpieczeństwo sprzętowe,
– Usługa monitoringu i raportowania IT – bezpieczeństwo sieciowe,
– Usługa monitoringu i raportowania IT – bezpieczeństwo fizyczne

 

a także zostanie rozpoczęta produkcja urządzeń Security Box będących autorskim pomysłem Spółki Perceptus.

Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby i wymagania rynku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sprzętowego i sieciowego infrastruktury teleinformatycznej, a także bezpieczeństwa fizycznego ludzi i urządzeń.
Usługi pozwolą na ciągłe monitorowanie zdarzeń / anomalii / błędów występujących w systemach informatycznych, urządzeniach komputerowych i sieciowych oraz szeroko rozumianej infrastrukturze monitorującej (systemy alarmowe, systemy przeciwpożarowe), a także będą posiadały narzędzie ułatwiające reakcję na nie, przez co możliwe będzie zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno w aspekcie: bezpieczeństwa sprzętowego i systemowego infrastruktury sprzętowej i sieciowej IT, ale także bezpieczeństwa fizycznego ludzi i urządzeń.
Nowy produkt, tj. Security Box będzie urządzeniem, które dzięki swej innowacyjnej budowie jest w stanie zabezpieczyć procesy zachodzące w ramach infrastruktury inteligentnego budynku (ang. Smart Home) oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), chroniąc w sposób fizyczny i systemowy najbardziej wrażliwe elementy fizyczne, procesy zachodzące w ramach takich środowisk i informacje tam się znajdujące.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.01.2020 – 30.04.2021. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 7 231 755,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 3 536 328,18 zł.

"System kontroli dostępu do pomieszczeń z wykorzystaniem elektronicznego klucza kryptograficznego"

Spółka Perceptus bierze udział w projekcie „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, realizowanym przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu III „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy”.
W ramach projektu wykonana zostanie usługa opracowania systemu kontroli dostępu do pomieszczeń z wykorzystaniem elektronicznego klucza kryptograficznego. Klucz ten będzie wykorzystywany nie tylko przy dostępie do pomieszczeń ale również do poświadczania tożsamości przez użytkownika w innych usługach świadczonych w oparciu o chmurę lub w Internecie.

Wykonawcą usługi jest Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 06.05.2019 – 31.10.2019 r. Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 117 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 450,00 zł.

"Stworzenie centrum zaufanych usług bezpieczeństwa eIDAS w Zielonej Górze"

Projekt „Stworzenie centrum zaufanych usług bezpieczeństwa eIDAS w Zielonej Górze” to inwestycja polegająca na stworzeniu infrastruktury, w oparciu o którą drogą elektroniczną świadczone będą innowacyjne usługi:
-Zaufana usługa wydawania zaawansowanych certyfikatów eIDAS,
-Zaufana usługa wykonywania podpisów i pieczęci elektronicznych,
-Zaufana usługa konserwacji podpisów elektronicznych.
umożliwiające: nabycie tożsamości elektronicznej, jej wykorzystanie oraz konserwację w dzisiejszym świecie elektronicznym.

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby, wymagania i założenia zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych – eIDAS. Klientami usług będą zarówno podmioty prywatne (m. in. branża energetyczna, produkcji i usług) i publiczne (m. in. administracja, uczelnie, sądy, szpitale), a także klienci indywidualni.

Usługi zaufania pozwolą potwierdzić swoją wolę w sposób cyfrowy a przez to załatwić dużą ilość spraw urzędowych lub biznesowych (które dotychczas realizowane były wyłącznie poprzez fizyczną obecność), takich jak: podpisanie umowy czy faktur, wymiana dokumentacji medycznej z poziomu smart fona, tabletu lub komputera.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.08.2017 – 31.07.2018. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 4 898 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to: 2 693 900,00 zł.

"Opracowanie inteligentnego systemu sterowania infrastrukturą pomieszczeń laboratoryjnych"

Spółka Perceptus bierze udział w projekcie „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, realizowanym przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, Typ projektu III „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy”.

W ramach projektu wykonana zostanie usługa opracowania inteligentnego systemu sterowania infrastrukturą pomieszczeń laboratoryjnych. Jej efektem będzie stworzenie wspólnej platformy komunikacji urządzeń bezprzewodowych wykorzystywanych w branży automatyki budynkowej.
Przygotowane środowisko oraz narzędzia umożliwią w przyszłości prowadzenie przez Spółkę Perceptus prac eksperymentalnych oraz rozwojowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego infrastruktury.

Wykonawcą usługi jest Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 24.10.2017 – 31.03.2018. Wysokość kosztów kwalifikowanych wynosi 117 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 450,00 zł.

"Opracowanie inteligentnego systemu sterowania infrastrukturą pomieszczeń laboratoryjnych"

Spółka Perceptus bierze udział w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach którego organizowane są praktyki i staże zawodowe dla uczniów (dodatkowe, nie związane z programem kształcenia) oraz nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Liderem projektu jest Powiat Zielonogórski.

Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Projekty zrealizowane

"Stworzenie laboratorium bezpieczeństwa danych IT w chmurze"

Projekt „Stworzenie laboratorium bezpieczeństwa danych IT w chmurze” został zrealizowany przez firmę Perceptus Sp. z o. o. w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do Przedsiębiorstw Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w okresie od 01.04.2015 – 31.06.2015 r. Wszystkie zakładane cele projektu na poziomie produktu i rezultatu zostały osiągnięte w pełnej wysokości.

Przedmiotem projektu było stworzenie laboratorium zabezpieczeń opartych o infrastrukturę klucza publicznego danych w chmurze (PKI). Stworzona infrastruktura jest udostępniana dla aplikacji i systemów działających w modelu CloudComputing. Badania mogą być prowadzone w szeroko rozumianym obszarze zabezpieczeń PKI, w technologii CLOUD COMPUTING, zarówno przez jednostki naukowo-badawcze jak i przez przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

"Stworzenie internetowego serwisu automatycznej rejestracji oprogramowania systemów bezpieczeństwa danych"

Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej rejestracji oprogramowania systemów bezpieczeństwa danych” został zrealizowany przez firmę Perceptus Sp. z o. o. w ramach 8 Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w okresie 01.07.2010 – 30.06.2011 r. Wszystkie zakładane cele projektu na poziomie produktu i rezultatu zostały osiągnięte w pełnej wysokości.
Przedmiotem projektu było zaoferowanie na rynku usługi w zakresie cyfrowego dostępu do abonamentu na aktualne sygnatury baz wirusów i innych rozwiązań bezpieczeństwa danych (firewall, antyspam, antyspiware). W roku 2010 było to rozwiązanie innowacyjne, w Polsce nie było w pełni zautomatyzowanego portalu przeznaczonego do dystrybucji licencji ESD (Electronic Software Distribution). Wszystkie dostępne licencje były dostępne w wersji tzw. „pudełkowej” przesyłanej do klienta tradycyjną pocztą. Różnica pomiędzy dostawą kluczy aktywacyjnych, a dostawą produktów pudełkowych polega na tym, że użytkownicy końcowi nie otrzymują fizycznego produktu, czyli pudełka z nośnikiem, na którym znajduje się oprogramowanie. Zamiast tego po zakupie klienci po zalogowaniu się w portalu mają dostęp do zakupionego przez nich klucza aktywacyjnego. Wydruk numeru seryjnego wraz z zachowanym dowodem zakupu jest wystarczającym potwierdzeniem legalności zakupionej licencji.