Bezpieczeństwo IT

Analiza zagrożeń w czasie rzeczywistym

Kamil Kozdrój
Security Operations Center L1

Powiązane usługi

Tagi

Security Operation Center (SOC) pełni kluczową rolę dla organizacji w identyfikacji, analizie i neutralizacji potencjalnych ataków w czasie rzeczywistym. W tym tekście przyjrzymy się w jaki sposób wspiera organizacje w zapobieganiu atakom poprzez analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym, przez całą dobę.

Śledzenie aktywności sieciowej w czasie rzeczywistym

SOC wykorzystuje szereg zaawansowanych narzędzi monitorowania,  dzięki którym analiza zagrożeń w czasie rzeczywistym jest możliwa. Są to m.un. narzędzia analizy ruchu sieciowego. To pozwala na błyskawiczne wykrywanie niepokojących wzorców, podejrzanych aktywności czy nietypowych transmisji danych. Dzięki uzyskaniu szybkiej informacji zespoły analityków SOC’a mogą reagować natychmiast na potencjalne zagrożenia. A to przekłada się na ograniczanie strat i ryzyka poważnych konsekwencji, które wiążą się z wyciekiem wrażliwych danych.

Wykorzystanie specjalistycznych urządzeń i narzędzi wspieranych przez AI

Centra bezpieczeństwa korzystają z zaawansowanych systemów detekcji zagrożeń opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, takich jak:

Systemy IDS/IPS (Intrusion Detection System / Intrusion Prevention System):

Monitorują one ruch sieciowy w poszukiwaniu nieprawidłowych lub podejrzanych wzorców, sygnalizując potencjalne ataki i blokując je jeśli to konieczne. Jak sama nazwa wskazuje IDS (System wykrywania włamań) jest generalnie pasywny, analizuje, filtruje i porównuje ruch sieciowy wykrywając anomalie również w oparciu o uczenie maszynowe, podczas gdy IPS (System zapobiegania włamaniom) jest narzędziem aktywnym, mogącym blokować ataki w czasie rzeczywistym, aby zatrzymać lub złagodzić incydenty związane z bezpieczeństwem. Dobrą praktyką jest korzystanie z obu rozwiązań jednocześnie, aby stworzyć system bezpieczeństwa, który nie tylko wykrywa, ale także aktywnie zapobiega i łagodzi zagrożenia bezpieczeństwa.

Firewalle:

Urządzenia typu UTM / NGFW Kontrolują dostęp do sieci i chronią przed nieautoryzowanym dostępem, blokując podejrzane lub szkodliwe połączenia. Zapory sieciowe odgrywają kluczową rolę w zabezpieczaniu sieci, działają na pierwszej linii obrony przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami cybernetycznymi. Stanowią one istotny element strategii cyberbezpieczeństwa, współpracując z innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak systemy wykrywania włamań i zapobiegania im.

Antywirusy i systemy Antymalware:

Systemy antywirusowe skanują systemy pod kątem obecności złośliwego oprogramowania, wirusów, trojanów i innych szkodliwych plików.

Rozwiązania analizy behawioralnej (Behavioral Analytics):

Monitorują zachowanie użytkowników i systemów, identyfikując ewentualne odstępstwa od normy, co może wskazywać na potencjalne zagrożenie. Tego typu rozwiązania opierają się na analizie danych behawioralnych, ale też na danych na temat działania urządzeń, aplikacji i sieci, aby identyfikować wzorce, które mogą wskazywać na działania złośliwe lub niebezpieczne.

Systemy detekcji zagrożeń i reagowania na punktach końcowych (EDR):

Skanują i monitorują urządzenia końcowe, identyfikując podejrzane aktywności na poziomie pojedynczych urządzeń. Urządzenie końcowe to indywidualny komputer, laptop, smartfon czy inne urządzenie, które jest punktem dostępowym do sieci. Systemy te często wykorzystują heurystykę i uczenie maszynowe do identyfikacji nowych i nieznanych zagrożeń.

Platformy Threat Intelligence:

Integrują informacje o najnowszych zagrożeniach pochodzące z różnych źródeł, umożliwiając analitykom SOC śledzenie i reagowanie na najnowsze techniki ataków.

Zautomatyzowane platformy reakcji na incydenty:

Automatyzują procesy reakcji na incydenty, co pozwala na szybką izolację i neutralizację zagrożeń. Celem tych platform jest skrócenie czasu reakcji, zwiększenie efektywności działań zabezpieczających oraz optymalizacja zarządzania incydentami.

Systemy Log Management i SIEM (Security Information and Event Management):

Gromadzą, analizują i korelują zdarzenia z różnych źródeł, umożliwiając zidentyfikowanie nieprawidłowości i zagrożeń. Pozwalają w szczególności na integrację i agregację danych otrzymanych z wcześniej wymienionych narzędzi.

Wymienione technologie i narzędzia umożliwiają automatyczną analizę danych i identyfikację nietypowych wzorców, co pozwala na szybkie zlokalizowanie potencjalnych ataków. Rola człowieka w tym procesie jest kluczowa, ponieważ polega na weryfikacji i potwierdzeniu zagrożeń oraz podejmowaniu odpowiednich działań. Oprogramowanie jest dostępne dla każdej organizacji posiadającej zasoby finansowe, ale dopiero wykwalifikowany zespół potrafi uczynić z niego skuteczne narzędzia do obrony zasobów organizacji.

Reakcja na incydenty w czasie rzeczywistym

Gdy zespół specjalistów SOC wykryje potencjalne zagrożenie (np. malware), natychmiast wchodzi w fazę reakcji. Specjaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo przeciwdziałają atakowi, izolują zainfekowane systemy, aktualizują reguły bezpieczeństwa oraz dostosowują strategie obronne. Działania zespołu SOC są wykonywane zgodnie z procedurami i planami reakcji na incydenty opracowanymi w porozumieniu z klientem, które uwzględniają priorytety i konsekwencje poszczególnych działań. Dzięki reakcji w czasie rzeczywistym organizacje mają szansę zminimalizować szkody i uniknąć rozprzestrzeniania się negatywnych skutków ataku.

Ciągłe doskonalenie systemów obronnych

Zespół specjalistów SOC analizuje działania, które zostały podjęte w celu przeciwdziałania atakom i wyciąga wnioski do implementacji w przyszłości. Ocenia skuteczność swoich procedur i doskonali systemy mające zapewnić bezpieczeństwo, w tym narzędzia i procedury. Regularne raporty z incydentów oraz analizy wydarzeń pozwalają na identyfikację słabych punktów, co umożliwia organizacjom skuteczne wzmocnienie swojej cyberodporności.

Współpraca zespołów SOC z innymi działami organizacji

Współpraca między zespołami SOC a innymi działami organizacji jest kluczowa. Integracja zespołów bezpieczeństwa IT, zarządzania ryzykiem i zasobów ludzkich pozwala na skoordynowaną reakcję na zagrożenia. Efektywna komunikacja pomiędzy tymi jednostkami jest istotna dla skutecznego funkcjonowania całego systemu obronnego. Wynikiem tej komunikacji jest odpowiednio skoordynowana praca tych zespołów podczas pojawienia się zagrożenia, która pozwala odpowiednio reagować i podejmować decyzję o wyłączeniu części przedsiębiorstwa, akceptowalnym ryzyku i określeniu przeznaczonych na reakcję zasobów i działań zespołów.

Analiza zagrożeń w czasie rzeczywistym to kluczowy element skutecznej strategii cyberbezpieczeństwa. SOC nie tylko identyfikuje zagrożenia w krótkim czasie od ich pojawienia się, ale również działa proaktywnie, wspierając organizacje w zapobieganiu atakom i utrzymaniu stabilności w środowisku online.

Dowiedz się więcej o SOC

Jutro w Krakowie bardzo ważne wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie @CYBERSECEU
Nasz zespół zaprasza na stoisko W27, gdzie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowy odporności cybernetycznej organizacji przez cały czas wydarzenia

💬Zagrożenia w cyberprzestrzeni są zróżnicowane. Mogą obejmować zarówno próby blokowania dostępu do usług, jak i działania obcych służb specjalnych, których celem jest destabilizacja, dezinformacja oraz kradzież informacji - powiedział @PawelOlszewski w @radiopik.

Około godziny 15:00 Telewizja Polska odnotowała atak DDOS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi.

⚠️ Krytyczna luka w Outlooku. Po otwarciu maila atakujący ma możliwość wykonania poleceń na komputerze użytkownika. Jest to podatność typu zero-click, niewymagająca od użytkownika interakcji z treścią złośliwej wiadomości, co czyni ją niezwykle niebezpieczną. ⬇️

Rosyjska grupa hakerska odpowiada za atak na Uniwersytet Zielonogórski i rozgłośnię Radia Zachód. Poinformowała dziś prokuratura okręgowa w Zielonej Górze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia doszło na początku roku.

Wczytaj więcej
Chcesz zadbać o cyberbezpieczeństwo?

Skontaktuj się z nami!

Zostaw dane - oddzwonimy

Nasz specjalista odezwie się do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Nie musisz wypełniać pola wiadomości, ale krótka informacja o interesującym Cię temacie rozmowy będzie dla nas cenną wskazówką.

Powiązane artykuły

Powiązane usługi