Bezpieczeństwo IT

SOC Perceptus

Cyberbezpieczeństwo gwarantowane procesami zgodnymi z ISO27001  – sprawdź, jak SOC Perceptus zabezpieczy infrastrukturę IT Twojej firmy

Security Operations Center w Perceptus

Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) to scentralizowany obszar firmy Perceptus, który zatrudnia ekspertów cyberbezpieczeństwa odpowiedzialnych za monitorowanie, wykrywanie, analizę i reagowanie na incydenty i zagrożenia związane z bezpieczeństwem informatycznym w Twojej organizacji.

SOC: Stały monitoring infrastruktury IT

SOC stale monitoruje sieci, systemy i aplikacje organizacji klientów za pomocą specjalistycznych narzędzi, takich jak systemy wykrywania włamań (IDS), platformy zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) oraz narzędzia do analizy logów. Dzięki tym systemom analizujemy zdarzenia związane z bezpieczeństwem oraz logi z różnych źródeł, takich jak zapory sieciowe, serwery, urządzenia sieciowe i urządzenia końcowe.

SOC
SOC, umowa SLA

Właściwy sposób reakcji na incydenty

Wykryte zdarzenia i podatności są oceniane i analizowane w celu określenia ich nasilenia i potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo organizacji. Proces ten obejmuje analizę logów zdarzeń, ruchu sieciowego i innych istotnych danych w celu identyfikacji wskaźników naruszenia (IOCs) lub oznak szkodliwej aktywności. Identyfikacja i ocena zdarzenia pozwala na wybór właściwego sposobu reakcji na incydent.  Może to być izolowanie dotkniętych systemów lub blokowanie podejrzanej komunikacji sieciowej.

Wykryta podatność - co dalej?

Analitycy SOC po wykryciu podatności lub infekcji przeprowadzają szczegółowe dochodzenia w sprawie incydentów bezpieczeństwa. Określane są charakter ataku, zakres naruszenia a także techniki, taktyki i procedury atakującego (TTPs).

Dzięki tej procedurze procesy reagowania na incydenty są stale doskonalone, a dzięki identyfikacji podatności naszym klientom przekazywane są niezbędne informacje celem wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych, które umożliwią ochronę przed niepożądanymi atakami.

SOC umowa SLA

SOC stale monitoruje stan bezpieczeństwa systemów i infrastruktury organizacji, nawet w okresach bez incydentów. Analizuje logi systemowe, wzorce ruchu sieciowego i zachowanie użytkowników w celu identyfikacji potencjalnych luki w bezpieczeństwie lub anomalii. Na podstawie tych wyników rekomenduje sposoby poprawy bezpieczeństwa oraz kierunki aktualizacji polityki bezpieczeństwa. SOC Perceptus regularnie raportuje metryki incydentów i trendy dotyczące bezpieczeństwa. Raporty te pomagają w podejmowaniu decyzji, priorytetyzacji inwestycji w bezpieczeństwo i spełnianiu wymagań regulacyjnych.

Nasza oferta

SOC Perceptus - monitorowanie bezpieczeństwa
 • monitoring dowolnej liczby źródeł IT, OT, IoT
 • dostępne różne ramy czasowe usługi (do 24/7/365)
 • zgłaszanie potwierdzonych incydentów klientowi
SOC Perceptus - SIEM

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

Ogólny przegląd lub sprawdzenie stanu bezpieczeństwa konkretnych systemów informatycznych Klienta poprzez przeprowadzanie na nie kontrolowanych ataków.

Analiza podatności pracowników i procedur na manipulacje psychologiczne poprzez symulowane ataki socjotechniczne mające na celu ujawnienie słabych punktów w systemach ludzkich i organizacyjnych.

Cykliczne skanowanie sieci pozwala znaleźć podatności oraz błędy w konfiguracji urządzeń i aplikacji, a w rezultacie – zidentyfikować kluczowe luki w zabezpieczeniach i zaplanować działania ograniczające ryzyko skutecznego włamania czy wycieku wrażliwych danych.

Pomoc w opracowaniu architektury bezpieczeństwa systemów IT.

Najsłabszym elementem nawet najlepszych zabezpieczeń pozostaje czynnik ludzik. Oferujemy szkolenia podnoszące wiedzę i świadomość pracowników wszystkich szczebli w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Pomoc w wyborze optymalnego dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego (testy porównawcze), a także w opracowaniu architektury systemów bezpieczeństwa IT.

W przypadku włamania do Klienta, eksperci SOC analizują zdarzenie, zbierają dowody dla odpowiednich organów i przygotowują rekomendacje zmian.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wszechstronnym kompetencjom, oferujemy usługi utrzymania infrastruktury Klienta, m.in. wprowadzając wymagane zmiany konfiguracji i aktualizacje oprogramowania.
Monitoring zachowania użytkowników, tworzenie baseline’u oraz budowanie korelacji w celu bazy identyfikacji i ewentualnego blokowania nietypowych, potencjalnie niebezpiecznych aktywności pracowników, partnerów biznesowych czy klientów końcowych organizacji.
Oferujemy bezpieczeństwo nie tylko w modelu usługowym. Posiadany doświadczenie i kompetencje w obszarze integracji różnorodnych platform bezpieczeństwa teleinformatycznego.

NIS2 a Security Operations Center

W styczniu 2023 roku weszła w życie dyrektywa NIS 2, której zapisy zaczną obowiązywać w październiku 2024 roku. Podstawowym wymogiem, jaki wprowadza obowiązkowo dla organizacji o kluczowym znaczeniu jest stałą obserwacja i analiza sytuacji w infrastrukturze IT, którą SOC Perceptus może realizować bez konieczności zatrudniania specjalistów w Twojej organizacji.

Kluczowe sektory cyberbezpieczeństwa w kontekście NIS2

Szczególną uwagę na kwestię zabezpieczeń muszą zwrócić branże uznane za kluczowe oraz branże klasyfikowane jako ważne.
Sektory kluczowe to: 

 • energetyka,
 • transport, 
 • bankowość, 
 • infrastruktura rynków finansowych,
 • opieka zdrowotna, 
 • woda pitna, 
 • ścieki, 
 • infrastruktura cyfrowa, 
 • zarządzanie usługami ICT (między przedsiębiorstwami),
 • podmioty administracji publicznej,
 • przestrzeń kosmiczna

NIS2 wyróżnia także drugą kategorię usług, które są uznawane za nie kluczowe, ale również ważne:

• usługi pocztowe i kurierskie,
• gospodarowanie odpadami,
• produkcja, wytwarzanie i dystrybucja chemikaliów,
• produkcja, przetwarzanie ich dystrybucja żywności,
• produkcja,
• dostawcy usług cyfrowych,
• badania naukowe.

Ponadto na rynku pojawiają się głosy, że wymogi NIS2 będą musiały spełnić nie tylko firmy z wymienionych kategorii, ale również ich dostawcy, nawet jeśli do tych kategorii nie należą. 

Zarówno podmioty kluczowe jak ważne obciążone mogą być wysokimi karami finansowymi. Bardzo ważnym elementem pracy nad zabezpieczeniami firmy, które pomogą uniknąć nie tylko cyberataków, ale również związanych z nimi problemów formalnych i kar, jest stała analiza sytuacji, realizowana przez SOC Perceptus

RFC 2350

Kliknij poniższy przycisk i pobierz pełny opis zespołu SOC Perceptus zgodny z RFC 2350 “Expectations for Computer Security Incident Response”

Sprawdź, czy Twoja organizacja jest gotowa na NIS2

NIS2 nie wymienia zamkniętego katalogu zabezpieczeń, które należy wprowadzić, aby móc uznać, że dopełniło się wszystkich obowiązków. Na podstawie wieloletnich doświadczeń we wdrażaniu rozwiązań cybersecurity możemy zarekomendować krótką checklistę, która pomoże w ocenie poziomu przygotowania do nadchodzących regulacji.

Jesteś zainteresowany zagadnieniami z poniższej listy? 
Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci dobrać odpowiednie narzędzia, zgodne z wytycznymi dyrektywy NIS2

Dowiedz się więcej o SOC

Jutro w Krakowie bardzo ważne wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie @CYBERSECEU
Nasz zespół zaprasza na stoisko W27, gdzie służymy naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie budowy odporności cybernetycznej organizacji przez cały czas wydarzenia

💬Zagrożenia w cyberprzestrzeni są zróżnicowane. Mogą obejmować zarówno próby blokowania dostępu do usług, jak i działania obcych służb specjalnych, których celem jest destabilizacja, dezinformacja oraz kradzież informacji - powiedział @PawelOlszewski w @radiopik.

Około godziny 15:00 Telewizja Polska odnotowała atak DDOS przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi.

⚠️ Krytyczna luka w Outlooku. Po otwarciu maila atakujący ma możliwość wykonania poleceń na komputerze użytkownika. Jest to podatność typu zero-click, niewymagająca od użytkownika interakcji z treścią złośliwej wiadomości, co czyni ją niezwykle niebezpieczną. ⬇️

Rosyjska grupa hakerska odpowiada za atak na Uniwersytet Zielonogórski i rozgłośnię Radia Zachód. Poinformowała dziś prokuratura okręgowa w Zielonej Górze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia doszło na początku roku.

Wczytaj więcej