Bezpieczeństwo IT

Cybersecurity w biznesie

Dyrektor Działu Technicznego
Przemysław Sobczyk
Dyrektor Działu Technicznego

Powiązane usługi

Tagi

Cybersecurity w biznesie

Zarządzając firmą staramy się podnieść jej efektywność, wykorzystując m.in. zasoby IT (sieci, aplikacje, dane cyfrowe) coraz szersza adopcja technologii w biznesie, powoduje wzrost liczby obszarów wymagających ochrony.

Z każdym rokiem branża cybersecurity musi stawić czoło nowym wyzwaniom. Pojawiają się i ewoluują nowe rodzaje zagrożeń co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo w firmie. Jest to o tyle istotna kwestia, że nie każdy przedsiębiorca należycie dba o odpowiednie zabezpieczenie przed cyberatakami. Rozwój i inwestycje w dział zajmujący się ochroną IT nie ma bezpośredniego przełożenia na wyniki sprzedażowe, dlatego często ten dział jest bagatelizowany.

Zagrożenia dla firmy

W dzisiejszych czasach jest to jednak krytyczny obszar a nieodpowiednie inwestycje w tym zakresie mogą narazić firmę na różnego rodzaju ryzyka:

  • Finansowe – przerwa w działalności świadczonych usług może generować znaczne straty.
  • Wizerunkowe – niekompetencja w zakresie cyberbezpieczeństwa z pewnością spowoduje utratę zaufania ze strony klientów.
  • Operacyjne – brak możliwości korzystania z własnych zasobów (np. w wypadku zaszyfrowania danych)
  • Prawne – kary finansowe nałożone na firmę w przypadku wycieku danych klientów.

Co ważne, powyższe przypadki są często ze sobą powiązane i kompromitacja na tle bezpieczeństwa zasobów w firmie może pociągać za sobą daleko idące, długoterminowe skutki których koszt może wielokrotnie przekraczać początkowe środki jakie należało przeznaczyć na odpowiednie zabezpieczenie naszej firmy.

Bezpieczeństwo z zewnątrz

Utrzymanie osobnego działu bezpieczeństwa IT generuje jednak spore koszty i wymaga przydzielenia odpowiednich zasobów oraz ciągłej modernizacji. Obecnie, mamy wiele innych możliwości, które równie skutecznie pomogą nam się odpowiednio przygotować na ewentualne ataki wycelowane w naszą działalność. 

Jednym z takich rozwiązań jest oferowana przez naszą firmę SOC Perceptus. Jest to kompleksowa usługa oferująca ciągły nadzór firmy pod kątem ochrony danych.

Zespół analityków oraz inżynierów koordynuje przepływ procesów wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w przypadku incydentów lub potencjalnych ataków jest w stanie w czasie rzeczywistym zapobiec zagrożeniom, które potencjalnie mogą zakłócić funkcjonowanie firmy.

Centrum operuje w trybie 24/7, co zapewnia ciągłość bezpieczeństwa i pozwala na reakcję już we wczesnej fazie potencjalnego ataku.

Outsourcing w zakresie bezpieczeństwa IT, pozwala zarówno zredukować koszty jakie wynikają z zabezpieczenia infrastruktury informatycznej, zaoszczędzić zasoby, które normalnie przeznaczone byłby na rozbudowę działu bezpieczeństwa, a także na wydajniejsze zarządzanie bezpieczeństwem, ponieważ kadra nadzorująca przepływ danych to specjaliści w swoich dziedzinach, którzy skupieni są na zapewnieniu jak najlepszej jakości usług.

Powiązane usługi