Bezpieczeństwo IT

Cyberbezpieczny samorząd pod opieką SOC Perceptus – rozwiązanie optymalne

Dyrektor sprzedaży
Łukasz Zajdel
Dyrektor Sprzedaży

Powiązane usługi

Tagi

Cyberbezpieczny samorząd pod opieką SOC Perceptus – rozwiązanie optymalne

Cyberbezpieczny samorząd a NIS2 – nowe obowiązki wymagające przygotowania

Cyberbezpieczny samorząd to program realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z NASK. Ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) dzięki wzmacnianiu odporności i umiejętności skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.
 

Program wpisuje się w nowe regulacje, narzucone przez NIS2 w zakresie zabezpieczenia i cyberbezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie i towarzysząca jej cyberataki pokazały, że dotychczasowe podejście do kwestii cyberbezpieczeństwa nie jest wystarczające.

Administracja publiczna wśród sektorów kluczowych

Administracja publiczna wymieniania jest na liście sektorów kluczowych obok energetyki, czy transportu. Musi więc przygotować się do realizacji nowych wymagań, które obejmują szereg obowiązków. Są to m.in.:

 • analiza ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • obsługa incydentów (zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty),
 • ciągłość działania i zarządzania kryzysowego,
 • bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
 • bezpieczeństwo w pozyskiwaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu sieci i systemów informatycznych (w tym obsługa i ujawniania podatności),
 • procedury (testowanie i audyt) służące ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem cyberbezpieczeństwa,
 • wykorzystywanie kryptografii i szyfrowania,
 • polityka kontroli dostępu.

Ważne jest tu uwzględnienie szerokiego wachlarza zagrożeń, który obejmuje kradzież danych, ich zaszyfrowanie, skutki klęsk żywiołowych, awarie telekomunikacyjne i energetyczne, kończąc na nieuprawnionym dostępie do infrastruktury.

SOC Perceptus w jednostkach administracji samorządowej

Centrum Operacji Bezpieczeństwa (inaczej SOC) to obszar firmy Perceptus, który zatrudnia ekspertów cyberbezpieczeństwa odpowiedzialnych za monitorowanie, wykrywanie, analizę i reagowanie na incydenty i zagrożenia związane z bezpieczeństwem informatycznym.  

SOC Perceptus działa, by ochronić systemy informacyjne, dane i infrastrukturę przed nieautoryzowanym dostępem, naruszeniami, podatnościami i innymi rodzajami ryzyka.  

Jak realizujemy te procesy? 

 1. SOC stale monitoruje sieci, systemy i aplikacje organizacji klientów za pomocą specjalistycznych narzędzi, takich jak systemy wykrywania włamań (IDS), platformy zarządzania informacjami i zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa (SIEM) oraz narzędzia do analizy logów. Dzięki tym systemom analizujemy zdarzenia związane z bezpieczeństwem oraz logi z różnych źródeł, takich jak zapory sieciowe, serwery, urządzenia sieciowe i urządzenia końcowe.
 2. Wykryte zdarzenia i podatności są oceniane i analizowane w celu określenia ich nasilenia i potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo organizacji. Proces ten obejmuje analizę logów zdarzeń, ruchu sieciowego i innych istotnych danych w celu identyfikacji wskaźników naruszenia (IOCs) lub oznak szkodliwej aktywności.
 3. Identyfikacja i ocena zdarzenia pozwala na wybór właściwego sposobu reakcji na incydent.  Może to być izolowanie dotkniętych systemów lub blokowanie podejrzanej komunikacji sieciowej.

 

Czy tego typu rozwiązanie jest odpowiednie dla jednostek samorządowych? Zdecydowanie tak! Pozwala na optymalizację kosztów bez zatrudniania kolejnych pracowników, co zwłaszcza przy obecnym niedoborze specjalistów na rynku może być problematyczne. SOC zapewnia pełny monitoring i wsparcie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.  

Zaufany dostawca jednostek publicznych

Perceptus od wielu lat realizuje projekty dla sektora publicznego, zarówno na poziomie samorządowym jak i krajowym. Największe realizowane przez nas wdrożenie w obszarze publicznym to: “Dostawa: infrastruktury sprzętowej i oprogramowania narzędziowego, platformy e-usług wraz z systemami zarządzającymi oraz wykonanie szkoleń w ramach projektu “Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego.””.

W naszym portfolio jest również wdrożenie dla Centrum Informatyki Resortu Finansów, polegające na zapewnieniu kompleksowych usług, zapewniających nieprzerwaną i bezpieczną pracę stacji roboczych i lokalnych serwerów w oparciu o autorskie narzędzia sprzętowo-programowe. W ramach tych usług Perceptus obsługuje 85 000 stacji roboczych i serwerów oraz 65 000 użytkowników w 19 lokalizacjach w całym kraju obsługujących ponad 700 jednostek końcowych.

Dzięki doświadczeniu w pracy z tym sektorem rozumiemy potrzeby klientów i zapewniamy kompleksową obsługę.

Pełna obsługa wniosków o dofinansowanie Cyberbezpieczny samorząd

Zapewniamy pełną obsługę wniosków Cyberbezpieczny Samorząd dla naszych klientów i jednostek Samorządu Terytorialnego, które obdarzą nas zaufaniem i zdecydują się na wspólną realizację podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Co robimy?

 1. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania, w pełni zgodne ze specyfikacją zamawiającego.
 2. Pomagamy poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i dostarczamy komplet niezbędnej dokumentacji.
 3. Przeprowadzamy audyt końcowy realizowanego projektu.
 4. Realizujemy szkolenia pracowników obsługujących nowy system, by zapewnić jego optymalne wykorzystanie.

 

Szukasz partnera w realizacji projektu? Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej o SOC

BIOS serwera #Dell #PowerEdge i Dell #Precision Rack zawierają #podatność w zabezpieczeniach związaną z nieprawidłowym zarządzaniem uprawnieniami. Nieuwierzytelniony lokalny atakujący może potencjalnie wykorzystać tę lukę, prowadząc do eskalacji uprawnień.
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000223727/dsa-2024-035-security-update-for-dell-poweredge-server-bios-for-an-improper-privilege-management-security-vulnerability

#Cyberhigiena to zbiór dobrych praktyk, które chronią użytkowników przed #cyberatak. Wpisuje się w to #PercPass - #passwordmanager który zarządza hasłami i usprawnia pracę.
Testuj premium przez 30 dni za darmo ⬇️ https://app.percpass.com/sign-up?type=TRIAL

Zachodniopomorskie gminy nieprzygotowane na cyberzagrożenia - wynika z opublikowanego w środę raportu NIK.
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zachodniopomorskie-gminy-cyberzagrozenia.html

⚠️ Jeśli Wasza strona www postawiona jest na #WordPress to sprawdźcie, czy ma zainstalowaną wtyczkę #LayerSlider Jeśli tak, to wymagany jest pilny update tego pluginu, ze względu na wykrytą krytyczną podatność ⬇️

Wczytaj więcej
Chcesz zadbać o cyberbezpieczeństwo?

Skontaktuj się z nami!

Zostaw dane - oddzwonimy

Nasz konsultant odezwie się do Ciebie najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Nie musisz wypełniać pola wiadomości, ale krótka informacja o interesującym Cię temacie rozmowy będzie dla nas cenną wskazówką.

Powiązane usługi