Bezpieczeństwo IT

Konferencja Bezpieczeństwo Szpitali

w perspektywie wejścia w życie dyrektywy NIS2

Nowa dyrektywa NIS2  wchodzi w życie najpóźniej 17 października 2024 roku. Do tej pory kluczowe sektory, szczególnie istotne dla sprawnego funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej i dobrostanu jej obywateli, muszą osiągnąć odpowiedni poziom zabezpieczeń.

Jednym z takich sektorów jest ochrona zdrowia. 

Zapraszamy na merytoryczne spotkanie, podczas którego zaprezentujemy tło legislacyjne oraz praktyczne aspekty zabezpieczenia zasobów cyfrowych w obiektach ochrony zdrowia.

w godzinach 9:00 – 16:00
Miejsce:

Kalinowo k/Niesulic
ul. Golfowa 1
66-213 Skąpe, woj. lubuskie

Agenda spotkania

Cyberbezpieczeństwo to obszar, który wymaga dzisiaj szczególnej uwagi . Wymiana wiedzy i rozmowy z praktykami są kluczowe, by świadomie wybierać spośród najlepszych opcji.

Podczas szkolenia poznasz takie obszary, jak:

Symulacje ataków na infrastrukturę szpitala przez Red Team – analiza przebiegu różnych wektorów ataku przy braku mechanizmów obronnych vs możliwa reakcja dzięki zastosowaniu rozwiązań EDR i interwencji SOC (Blue Team)

Prowadzący:

 • Oleksii Doroshenko | Red Saber Sp. z o. o.
 • Przemysław Sobczyk | Perceptus Sp. z o. o.

Czas na pytania uczestników.

Będziemy wdzięczni za podanie informacji na temat alergii i preferencji dot. rodzaju diety (np. dieta wegańska) w formularzu rejestracyjnym.

Partnerzy wydarzenia

Partner merytoryczny
Red Team
Ilość miejsc ograniczona

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zarezerwuj miejsce!

Na wskazany adres mailowy otrzymasz potwierdzenie.

W trakcie konferencji organizatorzy zapewniają uczestnikom posiłki. Jeśli masz określone preferencje odnośnie menu, np. dieta wegańska lub alergie pokarmowe – koniecznie uwzględnij tę informację w ostatnim, nieobowiązkowym polu formularza.

Za kwestie organizacyjne spotkania odpowiada Perceptus. Jeśli masz pytania do organizatora kliknij i wyślij wiadomość!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – A. Wysockiego 10 (66-002 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, REGON: 080307093, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł,

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: Perceptus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra, e-mail: perceptus@perceptus.pl, telefon: +48 68 470 07 70, fax: +48 68 414 18 21

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: +58 516 042 207; lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@perceptus.pl; lub osobiście w biurze Perceptus sp. z o.o. w Zielonej Górze (66-002) przy ul. Nowy Kisielin – Antoniego Wysockiego 10, w godzinach otwarcia biura.
 • Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w celu:
  1. realizacji Konferencji Bezpieczeństwo Szpitali na podstawie dokonanego przez Państwa zgłoszenia, w tym w celu przekazania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. w tym zamówienia menu dla uczestników spotkania, które będzie dopasowane do ich preferencji żywieniowych,
  3. przygotowania i przedstawienia oferty, a następnie w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. partnerzy organizujący Konferencję Bezpieczeństwo Szpitali
   czyli Perceptus Sp. z o. o.
  2. Organy państwowe i innym podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa,
  3. Kancelaria prawna,
  4. Biuro rachunkowe prowadzące sprawy księgowo-kadrowe, biegły rewident
  5. Banki i inne instytucje finansowe, w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń, instytucje za pośrednictwem , których będą dokonywane płatności.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji Bezpieczeństwo Szpitali  będą przetwarzane przez 2 miesiące, o ile nie zostaną przekazane również prowadzącym szkolenie.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 • Dysponuje Pan/Pani prawem dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dysponuje Pan/Pani prawem do cofnięcia udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych osobowych pozyskanych przez Administratora na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.