Bezpieczeństwo IT

Security Operation Center L1

Zadbaj z nami o cyberbezpieczeństwo naszych klientów

Dołącz do zespołu

Jeśli uważasz, że pasujesz do nas prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres

Dołącz do SOC Perceptus​

Security Operation Center działa w firmie Perceptus od 2019 roku. Procesy realizowane w SOC zostały certyfikowane za zgodne z ISO 27001:2017. Obecnie, w związku ze wzmożonym zainteresowaniem obsługą SOC rozbudowuje struktury.

Pracownik Security Operation Center (SOC) będzie pełnił kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji i reagowaniu na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem. SOC to pierwsza linia obrony w organizacji, odpowiedzialna za monitorowanie, wykrywanie i raportowanie zagrożeń oraz prowadzenie podstawowej analizy incydentów.

Czego oczekujemy od pracownika Security Operation Center L1?

Wykształcenie i doświadczenie

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki związane z informatyką, telekomunikacją, bezpieczeństwem informacji lub pokrewne.
 • Praktyczne doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, monitoringu sieci, zarządzania incydentami lub pokrewnych obszarach będzie dodatkowym atutem.

 

Znajomość systemów i narzędzi

 • Zrozumienie podstawowych koncepcji związanych z infrastrukturą informatyczną,sieciami komputerowymi, systemami operacyjnymi i aplikacjami.
 • Podstawowa znajomość protokołów sieciowych i standardów (HTTP, HTTPS, ICMP,SSH, FTP, SMTP, IMAP, POP, SNMP, WMI, syslog, NTP, DHCP, DNS)
 • Podstawowa wiedza z zakresu konfiguracji i administracji systemami operacyjnymi (Windows, Linux)
 • Znajomość zagrożeń sieciowych

 

Monitorowanie i wykrywanie zagrożeń

 • Zdolność do monitorowania systemów, sieci i logów z wykorzystaniem narzędzi SOC w celu wykrywania nieprawidłowości i potencjalnych zagrożeń oraz naruszeń cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym;
 • Umiejętność analizy alarmów, zdarzeń i incydentów w celu określenia ich priorytetu i odpowiedniego reagowania.

 

Reagowanie na incydenty

 • Zrozumienie procedur reagowania na incydenty i umiejętność ich skutecznego stosowania.
 • Współpraca z innymi zespołami w celu koordynacji działań reagowania na incydenty.
 • Dokładne i systematyczne dokumentowanie incydentów, raportowanie i analiza przyczyn ich wystąpienia.
 • Przygotowywanie wstępnej analizy wykrytych zdarzeń, naruszeń cyberbezpieczeństwa

 

Komunikacja i współpraca

 • Umiejętność skutecznej komunikacji zarówno w piśmie, jak i ustnie w języku angielskim na poziomie minimum B2.
 • Zdolność do pracy zespołowej, współpracy z innymi członkami zespołu SOC oraz innymi działami w organizacji.

 

Samodzielność i rozwiązywanie problemów

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych.
 • Skrupulatność i zdolność do skutecznego zarządzania czasem.

 

Mile widziane będą:

 • Certyfikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa, takie jak Security+, CISSP, CEH, itp., będą mile widziane.
 • Znajomość narzędzi i technologii wykorzystywanych w SOC, takich jak SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System), antywirusy, firewalle, sondy sieciowe, DLP itp.

 

Co oferujemy w zamian za Twoje zaangażowanie?

 • Forma współpracy B2B, UoP,
 • Forma pracy full time,
 • Praca zmianowa 24/7 – 100% z biura,
 • Szkolenia wewnętrzne,
 • Dofinansowanie do szkoleń zewnętrznych,
 • Jasna ścieżka kariery,
 • Możliwość awansu lub zmiany projektu,
 • Pakiet medyczny,
 • Ubezpieczenie na życie.