WSPARCIE ZAKUPÓW IT DZIĘKI TARCZY FINANSOWEJ PFR 

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – jest to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw. 
Subwencja upoważnia do wykorzystania otrzymanego wsparcia na pokrycie kosztów
prowadzonej działalności gospodarczej tj. większość kosztów stałych i codziennych lub niezbędnych dla prowadzonej działalności. 


Tarcza Finansowa PFR jest to element Tarczy Antykryzysowej dla firm. Jest to program wsparcia o wartości 100 mld zł skierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Tarcza Finansowa PFR ma na celu przede wszystkim ochronę rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. 
Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Celami szczegółowymi Programu są, między innymi:
a) udostępnienie Beneficjentom Finansowania Programowego na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia im płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19; oraz
b) stabilizacja finansowa Beneficjentów celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli.
WIĘCEJ INFORMACJI O TARCZY FINANSOWEJ PFR

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW SUBWENCJI

Zgodnie z regulaminem środki z Subwencji Finansowej mogą zostać przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na:

BIEŻĄCE POTRZEBY

Koszty zakupu towarów i materiałów, koszty usług obcych, bieżący kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, koszty zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. PRACOWNICY

Koszty prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzenia Pracowników.

POZOSTAŁE

 Bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, koszty najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym.

WARTOŚĆ TARCZY FINANSOWEJ TO 100 MLD ZŁ

Kwota została podzielona na trzy obszary finansowania:

MIKROFIRMY 

Tarcza Finansowa dla mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych) – 25 mld zł

MAŁE I ŚREDNIE 

Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników) – 50 mld zł 

DUŻE FIRMY

Tarcza Finansowa dla dużych firm (powyżej 249 pracowników) – 25 mld zł 

IT W DOBIE PANDEMIIPandemia zaskoczyła wszystkich. Nie wszyscy byliśmy na nią gotowi technologicznie. Bezpieczna praca zdalna dla większości to nowości, która musi zostać wdrożona lub usprawniona natychmiast. Przedsiębiorstwa w tej chwili nie są gotowe na żadne inwestycje, bo ich biznes po prostu stoi.  Większość z nich zdała sobie sprawę już teraz, że muszą mocno inwestować w nowoczesne i bezpieczne rozwiązania, by następne możliwe kryzysy przejść z większym spokojem. "Sektory, które do tej pory myślały o internecie tylko jako źródle reklamy, dziś rozważają częściowe przeniesienie biznesu do sieci. Dobrym przykładem są prawnicy, dla których powstają systemy do zdalnych konsultacji prawnych" – zauważa ekspert (źródło CRN).

IT

My jesteśmy gotowi. A Ty? 

W naszej ofercie znajduje się sprzęt IT, który pozwoli utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności pracy. 
SPRZĘT KOMPUTEROWY 

.

SPRZĘT SERWEROWY

.

OPROGRAMOWNIE

.

BEZPIECZEŃSTWO 

USŁUGI OUTSOURCING

.

POZOSTAŁE

.

Nasi inżynierowi i specjaliści dobiorą dla Państwa rozwiązania indywidualnie dopasowane do potrzeb. 
Zapraszamy do kontaktu. 

TARCZA FINANSOWA W LICZBACH

*stan na dzień 19 maja 2020

100 MLD ZŁ

Wartość subwencji na utrzymanie miejsc pracy    

.

75%

Możliwa wartość umorzenia subwencji dla mikrofirm i MŚP    

.

12 miesięcy

Dopiero po tym czasie zaczniesz spłacać subwencję    

.

143 574

Liczba firm, które skorzystały z Programu    

.

1 462 410

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach    

.

29 483 337 410 z

          Kwota wypłaconych subwencji                      

.

Odpowiemy na każde pytanie

Kompleksowa pomoc w przygotowaniu indywidualnej polityki bezpieczeństwa i stabilności pracy

Perceptus sp. z o.o. 
ul. Nowy Kisielin-Antoniego Wysockiego 8
66-002 Zielona Góra 
Phone: 68 470 07 70
Fax: 68 414 18 21
E-Mail: perceptus@perceptus.pl
Web: https://perceptus.pl