Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Bezpieczeństwo informacji w firmie to obecnie jedna z podstawowych kwestii, głównie ze względu na fakt, że większość procesów odbywa się drogą online, przez co wzrasta niebezpieczeństwo wycieku danych.
Opiekun Klienta Biznesowego
Krystian Starościc
Opiekun Klienta Biznesowego

Powiązane usługi

Tagi

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji w firmie to obecnie jedna z podstawowych kwestii, głównie ze względu na fakt, że większość procesów odbywa się drogą online, przez co wzrasta niebezpieczeństwo wycieku danych.

W strukturach firmy często znajdują się osoby o różnym poziomie kompetencji i innym zakresie odpowiedzialności. Stwarza to sytuację w której, różne osoby potrzebują autoryzacji do wielu aplikacji na innym poziomie dostępu z możliwością korzystania z innych zasobów.

Ponadto wiele narzędzi wykorzystywanych w obsłudze procesów wymaga połączenia z Internetem. Najczęściej, nie są one ze sobą zintegrowane i nie opierają się na tej samej architekturze, przez co poziom bezpieczeństwa jest zróżnicowany.

Zwiększone ryzyko poprzez rozproszenie informacji oraz zasobów wymaga zastosowania odpowiednich mechanizmów.

Rodzaje zabezpieczeń

Access Management (Zarządzanie dostępem) – proces, który polega na identyfikowaniu użytkowników oraz śledzeniu i zarządzania dostępem do systemów IT. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko udostępnienia kluczowych danych niepożądanym osobom.

Directory Integration – Katalogowa usługa, dzięki której możliwe jest prowadzenie uporządkowanej, hierarchicznej struktury sieciowej. 

Single Sign-on – Mechanizm pojedynczego logowania, umożliwia za pomocą jednorazowego logowania dostęp do danej usługi sieciowej przez co użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich zasobów w ramach tej usługi. Ponadto w ramach poszczególnych aplikacji stosuje się różne hasła dzięki czemu w przypadku wycieku jednego z nich reszta haseł jest bezpieczna

Strong Authentication – Rodzaj uwierzytelniania, któremu podlegają zarówno użytkownicy jak i urządzenia. W zależności od potrzeb, dostępne są uwierzytelnienia dwuetapowe lub wielopoziomowe, które różnią się przede wszystkim liczbą etapów oraz rozwiązaniami technicznymi.

Identity Management ( Zarządzanie Tożsamością) – Rodzaj procedury zarządzania prawami dostępu do zasobów firmowych. W zależności od stanowiska w danej strukturze, dana osoba ma przydzielone inne atrybuty, które również w ramach danej komórki organizacyjnej mogą mieć różny poziom dostępu. 

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo długofalowe

Podsumowując, mechanizmy uwierzytelniania pozwalają zarządzać zasobami organizacji, weryfikują poprawność użytkowników i pozwalają sprawować kontrolę nad pojedynczymi akcjami. Bardzo ważne, żeby podczas planowania bezpieczeństwa przyjąć perspektywę długofalową i na bieżąco aktualizować zabezpieczenia oraz zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami.

Istnieje również możliwość skorzystania z outsourcingu usług bezpieczeństwa i powierzeniu bezpieczeństwa firmy w ręce specjalistów. Zapraszamy do zapoznania się usługą SOC Perceptus, platformą nadzorującą bezpieczeństwo firmy.

Powiązane usługi