Bezpieczeństwo IT

Czym są podatności CVE i dlaczego są ważne?

podatności cve

Praca analityka Security Operations Center nie jest oderwana od szerokiego ekosystemu firm i instytucji publicznych, które udostępniają informacje na temat zidentyfikowanych zagrożeń, dzielą się nimi i w ten sposób wspólnie budują odporność tego systemu. Czym jest CVE? Podatności CVE (ang. Common Vulnerabilities and Exposures) są kluczowym elementem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Stanowią one istotną kategorię w […]