Bezpieczeństwo IT

Centrum usług bezpieczeństwa Perceptus (SOC) z certyfikacją ISO 27001

Efektem audytu, który zakończył się w siedzibie Perceptus czternastego marca jest przyznanie certyfikatu potwierdzającego zgodność  funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 27001:2017.  Uzyskana certyfikacja dotyczy procesu świadczenia usługi bezpieczeństwa danych IT w ramach Centrum Usług Bezpieczeństwa (SOC).  Standard ISO 27001 Standard ISO 27001 ustala nie tylko wymagania dla wdrożenia, ale […]